SELECT shi.shi,shi.py as shipy,xian.xian,xian.py as xianpy,zhen.zhen,xian.beizhu,zhen.num,zhen.py,zhen.num_type,zhen.nl,zhen.qita,xian.zhan as zhan,xian.num as tongji,shi.lastTime,xian.opct,xian.spct from xian,shi,zhen WHERE shi.py='nanningshi' AND xian.py='chishuixian' AND xian.ShiID=shi.ID and zhen.XianID=xian.ID and zhen.istrue=1